اطلاعاتی درباره ارواح و شناخت روح ها

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۳۵ ق.ظ

اطلاعاتی درباره ارواح و شناخت روح ها

شناخت ارواح

جهان هستی سرشار از موجوداتی نامیرا و دارای آگاهی بنام ارواح است. در ادیان، مکاتب و جریانات باطنی و… به شکل های مختلف بر وجود ارواح و دسته بندی میان آنها تأکید شده است.خداوند مقتدر از طریق ارواح کارگزارش، به هدایت انسان ها و هستی بر طبق خواسته، برنامه و نظام تغییرناپذیرش، می پردازد. هر انسانی می تواند، با اطلاع از وظایف و شرایط آگاهی هر گروه از ارواح به سیر تحول و تکامل خود سرعت بخشد. او هم چنین می تواند با اجتناب از ارواح پلید و انجام اعمالی موجب جلب حمایت ارواح پاک شود و از مجازات قطعی و قدرتمند ارواح کارگزار دوری جوید.

● انواع ارواح حضرت علی (ع) می فرماید: «ارواح مثل ارتش تقسیم بندی دارند». ارواح یا همان موجودات نامیرای دارای آگاهی را می توان بر اساس قابلیت تغییرپذیر بودن یا نبودن آگاهی آنها و ساختار انرژی شان دسته بندی کرد. گروه اول ارواحی هستند که دارای آگاهی ثابتی می باشند که خود به دو گروه تقسیم می شوند. دسته اول فرشتگانند که نگه دارنده و حافظان نظم در جهان هستی اند. دسته دوم ارواح شیاطین اند که تنها به بدی تشویق می کنند. در رأس آنها شیطان قرار دارد که خود دارای اولاد، همدستان و همکارانی در جهت تحقق مقاصدش می باشد. در واقع دنیای اطراف مملو از ارواحی است که انسان را به سوی دو جهت مخالف دعوت می کنند. ولی بر طبق نقشه الهی، تنها راه سعادت انسان در پیروی از ارواح مقدس است. گروه دوم شامل ارواحی می شوند که آگاهی آنها قابل تغییرند و میان خوب یا بد بودن، حق انتخاب دارند. اینان می توانند بر طبق خواسته ها و مقاصدشان بر دنیای اطراف خود اثر بگذارند. در جلسات احضار روح، اغلب این گروه هستند که حاضر شده و پدیده هایی گاه بسیار متفاوت را از خود بروز می دهند. ارواح انسانی و جن در این گروه قرار می گیرند. ارواح متعالی تر انسان ها در این گروه با توجه به اینکه همچنان در حال پیمودن سیر تحولی و تکامل خود به سر می برند، مسئولیت هایی را بر عهده می گیرند. انجام صحیح مسئولیت ها باعث ارتقاء سطح آگاهی آنها و تسریع در تحول روحی شان می شود. این مسئولیت ها بر اساس سطح دانش و آگاهی، پیشرفت آنها در زمینه معنویت و امور باطنی و حتی ظاهری و یا نزدیکی شان به شخص یا گروهی متفاوت می گردد. گاهی یک روح سرپرستی و نظارت بر شخصی را به طور کلی (نظارت بر همه زوایای زندگی فرد) و یا موردی (مثل کمک به خلق آثار بدیعی در موسیقی)، می پذیرد. این پذیرش یا به دلیل علاقه مندی روح به شخص مورد نظر بوده و یا در امری که شخص به آن مشغول است، دارای توانایی می باشد. ارواح راهنما همانند مدیرانی هستند که با توجه به قابلیت ها، افکار و اعمال زیردستانشان نقشه ها و برنامه های جدیدی برای آنها طرح ریزی می کنند. آنها از طرق گوناگونی چون ایجاد رؤیایی خاص یا جرقه فکری در ذهن و یا وادار کردن اطرافیان شخص به بیان حرفی یا انجام عملی و یا چیدن سلسله ای از وقایع معنی دار در کنار هم شخص مورد حمایتش را به امری آگاه می کند. اما ارواح آلوده تر در این گروه چون دارای قصدها و افکار آلوده تر و گاه بسیار شیطانی هستند، در هر جایی حضور یابند، سعی می کنند افکار پلید خود را تحقق بخشند و به آزار و اذیت زندگان بپردازند. در اثر فعالیت های نادرست این ارواح، پلیدی در میان انسان ها شایع می گردد. این ارواح به دلیل داشتن علایق و افکار مادی گاه قادر نیستند که بعد از مرگ وارد سطوح بالاتر هستی شوند و گاهی به خواست خود برای ارضاء خواسته هایشان به طور مداوم به دنیای مادی مراجعت می کنند، عده آنان در دنیای مادی بسیار زیاد است. به محض اینکه فردی به نفسانیات خود توجه کند و بر اساس نفس شیطانی عمل نماید. (برای مثال به مواد مخدر روی آورد)، به دلیل پارگی در حوزه انرژی محافظ در اطراف کالبد مادی اش، ارواح پلید امکانی برای ورود به هاله و در مواردی حتی به کالبد مادی آن فرد، به دست می آورند. بسیاری از ناهنجاری های رفتاری و حتی گاهی بیماری ها ناشی از القائات این گونه ارواح آلوده و یا شیطانی است. تحت تأثیر قرار گرفتن توسط ارواح پلید، انواع گوناگونی دارد و دارای سطوح متفاوتی، از تحریک به انجام عملی خاص تا تسخیر کامل کالبد مادی، می باشد. برای مثال روحی که در زمان حیات مادی اش علاقمند به مشروبات الکلی بوده، ممکن است پس از مرگ، فرد مستعد و آماده ای را بیابد و با تلقیناتی به ذهن او، وی را وادار به خوردن مشروبات الکلی کند تا از این طریق لذتی را که خود به دلیل نداشتن کالبد مادی نمی تواند به دست آورد، کسب نماید. گاه این احتمال وجود دارد شخص مورد هجوم روح پلید، دچار حالات وسواسی بیمارگونه گردد. این ارواح حتی قادرند فردی را بر خلاف میلش به قتل یا خودکشی وادار کنند. هر نوع فکر یا عملی که از ما صادر می شود، عکس العمل هایی به دنبال خواهد داشت. دسته ای از عکس العمل ها مربوط به پاداش یا مجازاتی است که نصیبمان خواهد شد. از طرفی اعمال و افکار ما چراغ سبزی برای دوستی با ارواح پاک یا پلید خواهد بود. در صورتی که اعمالی اشتباه و ناهماهنگ با خواست پروردگار داشته باشیم، دوستان پلید و شیطانی را در اطراف خود جمع می کنیم ولی اگر فرد پاک سرشتی باشیم، دوستانی پاک، خلاق، فداکار و دلسوز را جذب خواهیم کرد. ارواح گروه دوم (ارواح با آگاهی تغییرپذیر) برای همیشه در وضعیت میان خوب یا بد بودن نخواهند ماند بلکه سرانجام یا به طور کامل به خداوند پیوسته و رستگار می گردند و یا به شیطان می پیوندند که در این صورت به تعبیر قرآن جزو ارواح مُهرخورده خواهند بود. به عبارتی در نهایت، آگاهی آنها در قطب مثبت یا منفی ثابت و مستقر خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت که با آگاهی از جهانی که در آن زندگی می کنیم و شناخت هر چه بیشتر آن، می توانیم به شناخت بهتر روح خود و نیز مسئولیتی که بر عهده مان قرار داده شده، نائل شویم. سعی کنیم به روح خداوند نزدیک شویم تا از ارواح پلید و شیطانی دور بمانیم و خدای نخواسته در زمره مهر خوردگان قرار نگیریم که این نهایت…No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.