افزایش سلولهای T سیستم ایمنی بدن راهی جدید برای درمان سرطان و ایدز

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است جمعه, ۶ فروردین, ۱۳۹۵ در ساعت ۸:۴۷ ب.ظ

افزایش سلولهای T سیستم ایمنی بدن راهی جدید برای درمان سرطان و ایدز

پژوهشگران آمریکایی تکنیک جدیدی را ابداع کردند که می تواند سلولهای T سیستم ایمنی را به سلاحهایی موثرتر در برابر سرطان و آلودگیهای ویروسی به ویژه به HIV تبدیل کند. محققان موسسه سرطان شناسی مدرسه پزشکی دانشگاه لویولا در شیکاگو تکنیکی را ارائه کردند که برقراری ارتباط DNA با سلولهای ایمنی را میسر می کند به این ترتیب می توان نوع ویژه ای پروتئین را برای ایجاد سلولهای T قاتل تولید کرد. تعداد سلولهای T قاتل در سیستم ایمنی بیماران مبتلا به سرطان و ایدز بسیار کم است و بنابراین یافتن روشی برای افزایش تعداد و اثربخشی این سلولها می تواند مقاومت بدن را در برابر این بیماریها افزایش دهد. این محققان تکنیک خود را در موشها و در سلولهای انسانی که از افراد متاثر از HIV گرفته بودند آزمایش کردند و اظهار داشتند که مطالعه بالینی این تکنیک روی بیماران متاثر از سرطان می تواند بین سه سال آینده آغاز شود. در این تحقیقات، سلولهای T CD8 و سلولهای آموزش دهنده ای که آنتی ژن ها را معرفی می کنند به عنوان سلولهای هدف انتخاب شدند. سلولهای آموزش دهنده T CD8 به سلولهای سیستم ایمنی آموزش می دهند که برای کشتن سلولهای عفونی و توموری به سلولهای T قاتل تبدیل شوند. برای افزایش میزان اثربخشی سلولهای T CD8 این سلولها به همیاری سلولهای T کمک کننده نیاز دارند. بدون این حمایت، سلولهای T قاتل نمی توانند کار خود را به درستی انجام دهند. در بیماران آلوده به HIV این ویروس سلولهای T کمک کننده را نابود می کند. براساس گزارش گایانیوز، در این تحقیق، به سلولهای آموزش دهنده، اجزایی از DNA داده شد. این DNA آموزش دهنده به این سلولها دستور داد که پروتئین ویژه ای را تولید کنند که به عنوان یک کلید مولکولی عمل می کند. زمانی که سلولهای CD8 T با سلولهای آموزش دهنده تعامل کردند خاصیت قاتل بودن را به روشی القا کردند که سلولهای CD8 T بتوانند عوامل بیماریزا و سلولهای سرطانی را نابود کنند.No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.