تصویری زیبا از سحابی سه تکه

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۱۸ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۳۱ ق.ظ

تصویری زیبا از سحابی سه تکه

سحابی سه تکه

نمایی زیبا از تضاد رنگ ها در سحابی سه تکه سحابی زیبای سه تکه (Trifid Nebula) را می توان به عنوان فرصتی برای مطالعه ای از تضاد رنگ ها در سطح کیهانی در نظر گرفت. این سحابی که با نام M۲۰ نیز شناخته می شود، حدوداً در فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از ما، و در صورت فلکی پُر سحابیِ کمان (قوس) قرار گرفته است. این سحابی یک منطقه ی ستاره زایی در صفحه ی کهکشان خودمان است که ۳ گونه ی مختلف از سحابی های کیهانی را به نمایش می گذارد: سحابی های نشری سرخ رنگ که بیشتر نورشان را از تابش اتم های هیدروژن گرفته اند، سحابی های بازتابی آبی فام که در اثر بازتاب نور ستارگان توسط گرد و غبار پدید می آیند، و سحابی های تاریک که از ابرهای چگال و فشرده ی گرد و خاک ساخته شده اند و در برابر نور ستارگان و دیگر سحابی ها به حالت ضدنور (silhouette) قرار گرفته و تاریک دیده می شوند. منطقه نشری درخشان و سرخ رنگ، به وسیله ی رگه های تیره و کدر غبار تقریبا به سه بخش جدا از هم تقسیم شده و همین به نامیدن این سحابی به نام سه تکه انجامیده است. ولی در این نمای واضح و رنگین، بخش نشری سرخ فام توسط هاله ی آبی فامی که نمایانگر سحابی های بازتابی است در بر گرفته شده است. ستون ها و فواره هایی هم که در اثر تابش و بادهای پرانرژی ستارگان نوزاد تراشیده شده اند، در این نمای نزدیک که تلسکوپ هابل از این منطقه گرفته، در زیر و سمت چپ مرکز سحابی نشری به چشم می خورند. سحابی سه تکه حدود ۴۰ سال نوری پهنا دارد.

 No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.