خود هیپنوتیزم و استفاده از آن برای آموزش و تقویت حافظه

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است پنج شنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۵۲ ق.ظ

خود هیپنوتیزم و استفاده از آن برای آموزش و تقویت حافظه

خود هیپنوتیزم و تقویت حافظه

با توجه به امواج آلفا و تتا در هیپنوتیزم ، و علم به اینکه همه هیپنوتیزم ها یک خود هیپنوتیزم هستند، می توان از هیپنوتیزم برای آموزش برتر و آموزش با توجه و ادراک قوی و حافظه نیرومند، استفاده نمود. استفاده از هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم برای آموزش با ادراک نیرومند و تقویت حافظه قبل از شروع کلام اجازه می خواهم بگویم که تمام هیپنوتیزم ها یک خود هیپنوتیزم هستند. البته این یک ایده جدید و نوینی نیست و سالها قبل توسط دکتر میلتون اریکسون (Milton Ericson) پایه ریز هیپنوتیزم جدید عنوان گردیده است. مبنای این کلام این است که تا زمانی که فرد خودش پذیرای کلام القایی و القائات حالت ترس از جانب هیپنوتیزور نباشد هیپنوتیزمی رخ نمی دهد. در واقع فرد با تعبیر کلام هیپنوتیزم کننده و پذیرش آن برای خودش فرآیند روانی- فیزیولوژیکی آن را طی کرده به حالت هیپنوتیزمی فرو می رود. به عبارتی خود فرد مهمترین کلید موفقیت برای هیپنوتیزم شدن در جلسه هیپنوتیزمی است. در برنامه های خود- هیپنوتیزم فرد می آموزد که خودش را بدون نیاز به وجود کس دیگری هیپنوتیزم نموده و امواج مغزی مختلفی را در خود ایجاد نماید. در واقع خودش هم هیپنوتیزم کننده و هم هیپنوتیزم شونده است. هیپنوتیزم یک حالت طبیعی است که با تغییر امواج مغز (Brain wave) صورت می پذیرد. این امواج مغزی امواج آلفا (Alpha) و تتا (Theta) هستند. در جدول زیر انواع امواج مغزی و حالات و برخی از تواناییهای مربوط به این امواج را معرفی می نماییم. همان گونه که ملاحظه می گردد دامنه حالات هیپنوتیکی از امواج آلفا آغاز و تا امواج دلتا می تواند ادامه یابد. هیپنوتیزم عرصه سبک در امواج آلفا و عرصه متوسط و سنگین در امواج تتا و دلتا اتفاق می افتد. در واقع هیپنوتیزم شرایط طبیعی مغز در امواج خاص است. زمانی که امواج مغز در شرایط خاصی قرار گیرد حالات هیپنوتیکی رخ می دهد. ▪ نوع موج / دامنه فرکانس (هرتز) / تواناییهای ذهنی ـ دلتا ( Delta ) / ۱/۰ تا ۳ / خواب عمیق، خواب شفاف، افزایش عملکرد سیستم ایمنی، هیپنوتیزم ـ تتا ( Theta ) / ۳ تا ۸ / آرامش عمیق، مدیتیشن، افزایش تمرکز حافظه ای، خلاقیت، رویای شفاف، هیپنوتیزم، حالات هیپنوگوجیک ـ آلفا ( Alpha ) / ۸ تا ۱۲ / آرامش ملایم، آموزش برتر، تفکرات مثبت، هیپنوتیزم، مدیتیشن ـ بتای پایین ( Low Beta ) / ۱۲ تا ۱۵ / آرامش متمرکز، افزایش تواناییهای توجه ـ بتای متوسط( Midrange Beta ) / ۱۵ تا ۱۸ / افزایش و تواناییهای ذهنی، تمرکز هشیاری، IQ ـ بتای بالا ( High Beta ) / بیش از ۱۸ / کاملا بیدار، حالات نرمال هشیاری، استرس و اضطراب ـ گاما ( Gama ) / بیش از ۴۰ / در ارتباط با اطلاعات، اشتغال فرآیند مهارتی غنی با توجه به جدول فوق به مطلب مهمی پی می بریم و آن اینکه در بتای پایین ( Low Beta ) تواناییهای توجه افزایش می یابد و فرد قادر به توجه بیشتر (که عامل بسیار مهمی در ادراک یادگیری است) می گردد. این توانایی توجه در امواج آلفا ( Alpha ) بیشتر و در امواج تتا ( Theta ) به اوج خود می رسد. با توجه به این واقعیت می توان از هیپنوتیزم برای آموزش برتر یا آموزش با توجه و ادراک قوی تر و حافظه ای نیرومند تر بهره مند شد و نتیجه آموزش را تا چند برابر افزایش داد. ● چرا در امواج آلفا و تتای ذهنی آموزش سریع تر و بهتر صورت می گیرد؟ ▪ در این حالات فرد از تنشها، انقباضات و استرس های جسمانی و روانی به دور است. ▪ دارای آرامش و نوعی سکوت و سکون درونی و متمرکز است. ▪ دارای توجه و تمرکز بیشتری است. ▪ دارای حضور ذهنی و حافظه ای نیرومندتر است. ▪ به نوعی دستیابی اش به ضمیر نیمه آگاه سریع تر و بیشتر صورت می گیرد. ▪ دارای قدرت تصویرسازی قوی تری است. ▪ انرژی روانی بیشتری برای آموزش دارد. ● کاربرد این روش از این روش می توان در زمینه های فوق العاده متنوع بهره گرفت. از جمله زمینه های متداول می توان موارد زیر را نام برد: ▪ برنامه ریزیهای مدیریتی و کاری که به دقت، سکوت و آرامش نیاز دارد. ▪ تعمق در حل یک مسئله پیچیده. ▪ مرور درسها و یا مرور کارهای انجام شده در گذشته، یادآوری خاطرات. ▪ آموزش شیوه های جدید زندگی. ▪ آموزش زبانهای خارجی، بخصوص مکالمه در مدت کوتاه. ▪ آموزش درسهای اعتماد به نفس و ابراز وجود. ▪ آموزش ارتباطات موثر. ▪ هنرهای تجسمی و برنامه ریزیهای گرافیکی و سایر مهارتهای ذهنی. ▪ ایجاد آرامش و تمرکز برتر. ▪ درمانهای مختلف روانپزشکی از جمله حساسیت زدایی ها، شناخت درمانیها و جرات آموزی. ▪ فائق آمدن بر عادات مضر و ناپسند. ▪ فائق آمدن بر دردها و کنترل شرایط بدنی. ▪ فهم و شناخت برخی از تجربیات مرتبط با ادراکات فراحسی. ● یک تمرین عملی و ساده در درک بهتر این روش: ▪ در محلی ساکت قرار گیرید. ▪ می توانید به شکل نشسته یا خوابیده قرار بگیرید. ▪ در وضعیت نشسته روی زمین با کمر صاف و کشیده قرار گیرید و اگر این طرز نشستن برای شما دشوار است روی یک صندلی تکیه دار و یا پشت به دیوار بنشینید. در هر صورت سعی نمایید که کمر شما صاف و کشیده باشد. ▪ به آرامی پلکها را روی هم گذاشته به روند عادی تنفس خود توجه داشته باشید. ▪ به تدریج در سه دقیقه به عضلات و سپس تنفس خود آرامش دهید. اجازه دهید تنفس آرام، راحت و شکمی باشد. ▪ به تدریج به تنفس های خود عمق ببخشید (دم های عمیق تر و بازدم های بلندتر). همچنان با دقت و تمرکز فرآیند تنفسها را دنبال نمایید و آنها را برای حدود پنج دقیقه ادامه دهید. ▪ در طول تمرین سعی نمایید ساکن و بی حرکت باقی بمانید. ▪ حالا به کارها مختلفی که می خواهید در طول روزهای متمادی انجام دهید فکر کنید. به جنبه های مختلف آن بپردازید و سپس برای انجام دادن آنها در ساعات و اوقات مختلف برنامه ریزی نمایید. با انجام دادن این کار متوجه وسعت نگاه و حضور ذهن و تمرکز برتر خود می گردید. با تکرار این روند ذهن شما قوی تر و بهتر عمل خواهد کرد.

 No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.