دستاوردی مهم در زمینه تله پورت و انتقال از راه دور کوانتومی توسط فیزیکدانان

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است پنج شنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۷:۰۲ ق.ظ

دستاوردی مهم در زمینه تله پورت و انتقال از راه دور کوانتومی توسط فیزیکدانان

تله پورت کوانتومی

انتقال از راه دور کوانتومی (تله پورت) می تواند دوران بزرگی در دنیای پردازش را رقم بزند اما نخست باید راهی یافته شود تا تله پورت پایدار باشد. محققان انستیتو Kavli مرکز نانوساینس شهر دلفت هلند موفق شده اند اطلاعات کوانتومی را به صورت مطمئن از داخل یک قطعه الماس به قطعه ای دیگر در فاصله ۳ متری انتقال دهند و برای افزایش این فاصله می کوشند. محققان انستیتو Kavli توانسته اند اطلاعات تعبیه شده در یک الماس را به یک الماس دیگر با فاصله ۳ متری تله پورت کنند. کلید و نکتهٔ اساسی در انتقال از راه دور کوانتومی این است که در این اقدام اطلاعات کوانتومی موسوم به «کیوبیت» از یک نقطه به نقطهٔ دیگر منتقل می شود، بدون آنکه بصورت فیزیکی فضای میان این دو نقطه را طی کند. این رخداد به لطف پدیده ای به نام گرفتاری کوانتومی امکان پذیر است که بر اساس آن خصوصیات دو ذره چنان به یکدیگر پیوند می خورد که بدون در نظر گرفتن فاصله، همچنان به یکدیگر متصل می مانند. در مقاله ای تحقیقی که امروز در نشریهٔ Science منتشر شد، این محققان به تشریح دستاورد خود در خصوص چگونگی بهره گیری از ذره هایی که دچار گرفتاری کوانتومی بوده اند پرداخته که طی آن موفق شدند داده ها را از یک قطعهٔ الماس نیتروژنیزه شده به قطعه ای دیگر منتقل کنند. تا کنون موفقیت های دیگری نیز در خصوص انتقال از راه دور کوانتومی (تله پورت) به دست آمده بود که البته پایداری و قابلیت تکرار این آزمایش ها در هاله ای از ابهام قرار داشت. در هر صورت شیوه ی ارتباطی که از هر هزار یا حتی میلیون تلاش یکبار نتیجه بخش است چندان راضی کننده و قابل قبول نخواهد بود. اما پیشرفتی که در این تحقیق صورت گرفته، دستیابی به نتایج پایدارتر و قابل تکرارتری بوده که طی آن با دقت بیشتری عملیات انتقال از راه دور کوانتومی را به انجام رسانده اند. البته این شیوه نیز هنوز نیازمند انتقال و جابجایی داده های اندازه گیری از سویی به سوی دیگر از طریق ارتباطات سنتی (بخوانید برقراری ارتباط عادی و غیر آنی) است که از این داده ها برای خلق مجدد اطلاعات کوانتومی در سوی دیگر به کار می رود، اما تیم تحقیقاتی این پروژه بر موفقیت خود در پایداری این شیوه تاکید ویژه ای دارد. با دستیابی به این موفقیت، محققان در تلاش هستند تا آزمایش مذکور را با فاصله ای بسیار بیشتر تکرار نمایند. فیزیکدان های دخیل در این تحقیق گفته اند که موفقیت صورت کلی پروژه و بهره گرفتن از الماس هایی که نیتروژن به آن ها تزریق شده می تواند راه را به سوی شبکه های کوانتومی آینده باز نماید.

 No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.