سن انسان به هفت میلیون سال رسید

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است شنبه, ۲۲ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۷:۱۷ ق.ظ

سن انسان به هفت میلیون سال رسید

Skeleton (2)

اسکلت ۷ میلیون ساله ای که در صحرای جوراب در چاد پیدا شده، احتمالا قدیمی ترین عضو شناخته شده از خانواده انسان است. محققان به تازگی از نتایج یک تحقیق جدید پرده برداشتند که به تازگی روی این نمونه انجام شده است. تحقیق جدید نشان می دهد این فسیل کشف شده در سال ۲۰۰۲ که آن را ساحلانتروپوس چادنسیس (Sahelanthropus tchadensis) نام نهاده اند، قدیمی ترین عضو کشف شده خانواده انسان است.
اسکلت کشف شده از این گونه که تومای نام دارد، فقط چند تگه از قطعات اسکلت را ندارد و از زمان کشف بر سر اینکه باید جزو انسان های مدرن قرار گیرد اختلاف وجود داشته است. از سوی دیگر قدمت آن به هفت میلیون سال قبل می رسد؛ یعنی زمانی پیش از انشعاب بزرگ. حجم مغز این گونه و ویژگیهای جمجمه اش باعث شده بود از ابتدا نسبت به ماهیت آن تردیدهایی جدی و مخالفت هایی ابراز شود. با این حال یک بررسی جدید روی این اسکلت و مخصوصا کاسه مغز آن نشان می دهد که این گونه به انسان ها شبیه تر است. تیبات بنونو و همکارانش از کالج فرانسه، بازسازی کاسه مغز این حیوان را به پایان رساندند که باعث شده است شکل مغز آن به خوبی مشخص شود.به دلیل شکستگی ها و اعوجاح فراوان و همین طور پر شدن قسمت هایی از اسکلت با مواد معدنی، آنها این بازسازی را به صورت مجازی انجام دادند.

Skeleton (1)

 آنها با تصویربرداری سه بعدی اشعه ایکس این تصاویر را به نرم افزاری دادند و در آن به تصحیح اعوجاج ها و سایر ایرادها پرداختند. با پایان این کار مشخص شد حجم مغز این گونه ۳۷۸ سانتی متر مکعب بوده که سه برابر کمتر از حجم مغز انسان مدرن امروزی است. هر چند مغزش در نگاه نخست، شبیه مغز میمون ها به نظر می رسد، اما برسی های بیشتر نشان داد مغز این گونه دارای لوب اکسپیتیال پس بینی و همین طور ساقه مغز کج شده که نشان دهنده راست قامتی است و کورتکس پیشانی گسترش یافته به جلو بوده است. به این ویژگی ها می توان وجود دندان نیش کوچک و راه رفتی روی دو پا را اضافه کرد که مربوط به خانواده هومونین هاست. هومونین ها شامل تمام گونه های موجود یا منقرض شده ای است که به انسان امروزی نزدیک ترند.

 No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.