فن آکسیال

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, ۱۹ دی, ۱۳۹۵ در ساعت ۲:۵۳ ب.ظ
 Fans-Blowers-Banner-alborzfan
فن آکسیال خانگی
این نوع از هواکش ها با توجه به محیط مورد استفاده به دسته های زیر تقسیم می شوند


No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.