کشف چگونگی شکل‌گیری دانه برف|شگفتي هاي جهان

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۵۶ ق.ظ

کشف چگونگی شکل‌گیری دانه برف

آیا تا کنون به چگونگی شکل‌گیری دانه برف اندیشیده‌اید؟ دانه برف در ابتدا به شکل بلور شش ضلعی از یخ بوده و سپس پخش شده و بازوهای ظریف و اشکال پیچیده زیبای آنها شکل می‌گیرد.

یک فیزیکدان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا، با کشف علت بی‌ثباتی در رشد بلورهای یخی که در دماهای متفاوت منجر به شکل‌گیری طرحهای مختلف می‌شود، اسرار دانه برف را رمزگشایی کرده است.

دماهای مختلف بر طرح رشد بلور یخ تأثیر می‌گذارند. در نزدیک دمای منفی دو درجه سانتیگراد، بلورها به شکل صفحات کوچک و مسطح هستند. در دمای منفی پنج درجه به شکل ستون‌ها و سوزنهای بلند و باریک درآمده، در دمای منفی ۱۵ درجه به شکل پولکهای نازک و بزرگ مانند تصویر بالا و با پایین رفتن دما تا زیر منفی ۳۰ درجه دوباره به شکل ستونهای یخی در می‌آیند.

با شکل گرفتن بلور برف در دمای منفی ۱۵ درجه، یک شیار کوچک در لبه ایجاد شده و به سوی هوای مرطوب در یک تیغه تیز گسترده می‌شود. از آن جا که گوشه‌های شش‌ضلعی بیشتر از مرکز به جلو آمده‌اند، رطوبت را جذب کرده و سریعتر رشد می‌کنند.

به گفته «کنث لیبرکت»، فیزیکدان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا، این یافته‌ها، گامی ابتدایی در علم دانه‌های برف محسوب می‌شود و هنوز دلیل این که چرا دماهای مختلف منجر به شکل‌گیری طرحهای گوناگون بلور برف شده و به ستون، ‌صفحه و دیسک تبدیل می‌شوند، مشخص نیست.

تصاویر دانه‌های برف توسط «لیبرکت» با میکروسکوپ تصویربرداری مخصوص از برفهای اونتاریوی شمالی، آلاسکا، ورمونت،‌ شبه جزیره بالای میشیگان و رشته ‌کوههای سیرا نوادا در کالیفرنیا ثبت شده‌اند.No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.