بایگانی “آيين‌هاي شيطاني”

پنج نمونه‌ی قابل توجه از تسخیر شدگی توسط شیطان

دوشنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴

پنج نمونه‌ی قابل توجه از تسخیر شدگی توسط شیطان

تمام ادیان بزرگ، وجود شیاطین را در زمره‌ی باورهای تعلیمی خود دارند. شیاطین، ارواحی هستند که توسط انسان‌ها دیده نمی‌شوند، زیرا جسم قابل رؤیتی ندارند. اگرچه ادیان توحیدی، هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط با شیاطین و تداخل آن‌ها با زندگی انسان را محکوم می‌کنند، اما تسخیر شدن یک انسان توسط شیطان، گاه اتفاق می‌افتد. نمونه‌هایی که در زیر آمده، نشان می‌دهد که شوخی با آیین‌های شیطانی و اعمالی از این قبیل عاقبت خوبی ندارد، حتی اگر اغلب رسانه‌ها، چنین مسائلی را خنده‌دار و سرگرم‌کننده جلوه دهند. اگر دنبال دردسر نمی‌گردید، دنبال آیین‌های شیطانی و ارتباط با مردگان و شیاطین نروید، زیرا ممکن است لطماتی جدی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
ادامه مطلب»