بایگانی “اطلاعاتی درباره ارواح”

جن چیست؟

شنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۴

جن

ادامه مطلب»

اطلاعاتی درباره ارواح و شناخت روح ها

سه شنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴

اطلاعاتی درباره ارواح و شناخت روح ها

شناخت ارواح

جهان هستی سرشار از موجوداتی نامیرا و دارای آگاهی بنام ارواح است. در ادیان، مکاتب و جریانات باطنی و… به شکل های مختلف بر وجود ارواح و دسته بندی میان آنها تأکید شده است.خداوند مقتدر از طریق ارواح کارگزارش، به هدایت انسان ها و هستی بر طبق خواسته، برنامه و نظام تغییرناپذیرش، می پردازد. هر انسانی می تواند، با اطلاع از وظایف و شرایط آگاهی هر گروه از ارواح به سیر تحول و تکامل خود سرعت بخشد. او هم چنین می تواند با اجتناب از ارواح پلید و انجام اعمالی موجب جلب حمایت ارواح پاک شود و از مجازات قطعی و قدرتمند ارواح کارگزار دوری جوید.

ادامه مطلب»