بایگانی “انرژی عظیم انفجار ستاره”

ستاره‌ای که صدهزار سال پیش منفجر شد

دوشنبه, ۹ فروردین, ۱۳۹۵

ستاره‌ای که صدهزار سال پیش منفجر شد

ادامه مطلب»

پیش بینی هابل از مرگ یک ستاره دوتایی در آینده

شنبه, ۷ فروردین, ۱۳۹۵

پیش بینی هابل از مرگ یک ستاره دوتایی در آینده

ادامه مطلب»