بایگانی “انسان اولیه”

اگر آفریقایی نیستید ، پس انسان اولیه هستید|شگفتي هاي جهان

پنج شنبه, ۲۴ دی, ۱۳۹۴

اگر آفریقایی نیستید ، پس انسان اولیه هستید

انسانهای امروزی نیمه نئاندرتال هستند  . گزارش جدیدی که در زمینه منشاء کروموزومهای انسانی منتشر شده، نشان می دهد در صورتی که اجداد شما به آفریقایی ها باز نمی گردد ، در این صورت شما نیمه نئاندرتال (انسان اولیه) هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مونترال و مرکز مطالعاتی سنت جاستین طی مطالعاتی دریافتند منشا برخی از کروموزومهای X انسان به نئاندرتالها باز می گردد، اما تنها در انسانهایی که اجداد غیر آفریقایی دارند . به گفته محققان این یافته نشان از تلفیق این دو نژاد دارد که بیشترین تلفیق در خاورمیانه صورت گرفته است ، در حالی که انسانهای مدرن از آفریقا مهاجرت کرده و در دیگر مناطق گسترده شده اند.اجداد نئاندرتالها در حدود ۴۰۰ هزار سال تا ۸۰۰ هزار سال پیش آفریقا را ترک کرده و طی هزار سال در مناطقی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان و روسیه تکامل یافته اند. این انسانها در حدود ۳۰ هزار سال پیش منقرض شده و یا جذب جمعیت انسانهای مدرن شده اند.

نئاندرتالها دارای ژن فراگیری و ایجاد زبان بوده و از مهارتهای پیچیده موسیقایی، هنری و ساخت ابزار برخوردار بوده اند از این رو در آن زمان نسبت به انسانهای مدرن چندان نیز غیر جذاب نبوده اند.

منشا این مطالعه به یک دهه پیش باز می گردد، زمانی که محققان متوجه قطعه DNA در کروموزوم X انسان شدند که متفاوت به نظر می آمد و از این رو مطالعه بر روی آن را آغاز کردند. پس از ثبت توالی کامل ژنوم نئاندرتالها در سال ۲۰۱۰ محققان این قطعه DNA که “هاپلوتایپ” نام دارد را با DNA نئاندرتالها و DNA انسانهای مدرن مقایسه کرده و دریافتند که این بخش از توالی در میان تمامی انسانها مشابه است و تنها ساکنان صحرای بزرگ آفریقا و استرالیا این توالی را ندارند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، محققان اکنون اطمینان دارند که این بخش از توالی DNA در اثر تلفیق اجداد انسانهای امروزی و نئاندرتالها به وجود آمده است، تلفیقی که به انسانهای امروزی کمک کرده تا بتوانند در مناطق سرد و نامناسبی که نئاندرتالها پیش از این برای زندگی در آنها سازگاری پیدا کرده بودند، زندگی خود را ادامه دهند.