بایگانی “بوزون هیگز در طبیعت”

بعد از نیم قرن تلاش ذره بنیادی عالم اثبات شد – Higgs Boson

شنبه, ۲۲ اسفند, ۱۳۹۴

بعد از نیم قرن تلاش ذره بنیادی عالم اثبات شد – Higgs Boson

نیم قرن تلاش دانشمندان برای یافتن مهم‌ترین ذره بنیادی عالم عملا به نتیجه رسید و نتایجی که در کنفرانس صبح چهارشنبه در سرن منتشر شد، وجود ذره‌ای شبیه به هیگز را در محدوده انرژی ۱۲۵ تا ۱۲۶ گیگاالکترون‌ولت اثبات کرد.

ادامه مطلب»