بایگانی “خون‌آشام‌های اولیه در یونان و آسیا”

پرونده ای برای خون آشام ها: خون آشام های اصیل

دوشنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۴

پرونده ای برای خون آشام ها: خون آشام های اصیل

خون آشام

سایت شگفتیها برای خون آشام ها، این موجودات تاریک و ترسناک، پرونده ای ایجاد کرده است. در این پرونده ریشه‌های نمودهای مختلف افسانه‌ی خون‌آشام را بررسی کرده، برخی توضیحات علمی مرتبط با آن را به صورت مبسوط بیان خواهیم کرد. همچنین، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت روانشناسی این موجودات و تناظرهای خون ‌آشام‌های ماوراءالطبیعی در زندگی حقیقی. ادامه مطلب»