بایگانی “دوره ی ساسانی”

از بیشاپور، یادگار دوره ی ساسانی چه می دانید؟|شگفتي هاي جهان

چهارشنبه, ۲۳ دی, ۱۳۹۴

از بیشاپور، یادگار دوره ی ساسانی چه می دانید؟

shapour

بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در استان فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده است و امروزه بخشهای اندکی از آن برجای مانده است. بیشاپور با دویست هکتار وسعت، از شهرهای مهم آن زمان بوده است. این شهر از قدیمی ترین شهرهایی است که تاریخچه ساخت آن بصورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است. بیشاپور در شمال شهر کازرون قرار گرفته و از شهرهای خوش آب و هوا و دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده است. بیشاپور تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی بوده است و پس از آن به سوی ویرانی رفته است. بیشاپور گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا است.

Shapour Bishapour

Shapour the king

Shapour

Anahita Temple

Anahita Temple

Anahita Temple

Anahita Temple-Bishapour

Bishapur

Bishapur

Bishapur

Bishapur

Bishapur

Bishapur

بخشهایی از آثار بر جای مانده ی شهر بیشاپور