بایگانی “رژیمهای غذایی”

آیا غذاهای آبی رنگ هم وجود دارند؟

شنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۴

آیا غذاهای آبی رنگ هم وجود دارند؟

حدود ۳۰ سال پیش، مرحوم جورج کارلین سوال خیلی معروفی رو مطرح کرد . این سوال که ” آیا غذای آبی رنگ هم وجود دارد ؟” .

ادامه مطلب»