بایگانی “زنده به گور شدن”

نمونه‌ی ترسناک از زنده به گور شدن

دوشنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴

 نمونه‌ی ترسناک از زنده به گور شدن

تصور زنده به گور شدن، ترس وحشتناکی را در انسان برمی‌انگیزد. ادگار آلن پو در این باره داستان نوشته و فیلم‌های ترسناک بسیاری با این مضمون ساخته شده‌اند. جالب این جاست که تعداد نمونه‌های واقعی این اشتباه وحشتناک، بیشتر از آن است که ممکن است تصور کنیم. سال‌ها پیش، به دلیل مرسوم نبودن نگهداری چند روزه از جسد و همچنین، کمبود امکانات پزشکی برای تشخیص زنده بودن، بسیار اتفاق می‌افتاد که فردی، وحشت به هوش آمدن در تابوت خودش را تجربه کند. این لیست شامل ۱۰ مورد از زنده به گور شدن است. منبع بعضی از آنها از روزنامه‌ها یا مقالات هستند و به طور مستقیم نقل قول شده‌اند تا بهتر بتوانید وضعیت را در زمان وقوع این پیشامد ترسناک حس کنید. منبع اصلی دیگر برای تهیه‌ی این لیست، کتابی است به نام «زنده به گوری و راه‌های جلوگیری از آن»، نوشته شده در سال ۱۹۰۵، که شامل چندین مورد واقعی از زنده به گور شدن است. ادامه مطلب»