بایگانی “ستاره شناس”

تصاویر کمیاب و شگفت انگیز از شفق قطبی و ابرهای شب تاب در کنار هم|شگفتي هاي جهان

سه شنبه, ۱۵ دی, ۱۳۹۴

تصاویر کمیاب و شگفت انگیز از شفق قطبی و ابرهای شب تاب در کنار هم

شفق قطبی و ابرهای شب تاب

یک ستاره شناس لهستانی در تجربه ای جالب، تصاویری شگفت انگیز از یک نمایش نادر آسمانی را ثبت کرده که در آسمان شب جلوه نمایی می کند. این تصاویر یک منظره کمیاب از ابرهای شب تاب در حال چرخش و رقص شفق قطبی در طول افق را به نمایش می گذارند. ماکیج وینیارزیک ۴۱ ساله موفق شده است در یک شب، همزمان دو پدیده نسبتا نادر شفق قطبی و ابرهای شب تاب را در کنار هم در آسمان اسکاتلند مشاهده کند. ابرهای شب تاب از بلورهای یخ بازتابنده نور خورشید ساخته شده و معمولا بسیار کمرنگ تر از آن هستند که از زمین قابل مشاهده باشند. این ابرها در بالاترین موقعیت جو قرار گرفته و حدود ۸۰ کیلومتر در بالای سطح زمین هستند. اغلب از روی هواپیما و یا ایستگاه فضایی بین المللی به ثبت این پدیده پرداخته می شود اما وینیارزیک کمی پس از غروب آفتاب این نمایش نور را ثبت کرده بود. تصاویر این ستاره شناس هم به نمایش انواع ابر شب تاب و هم چگونگی تغییر ساختار آنها در طول زمان پرداخته است. ابرهای پایین تر تیره تر یا با سرعت بیشتر به نظر می آیند و در اواسط فیلم شفق قطبی نیز به آنها می پیوندد. شفق قطبی یک نمایش نور طبیعی در نواحی با عرض جغرافیایی بالا بوده که در اثر برخورد ذرات باردار با اتمهای جو ایجاد می شود. در عرض های جغرافیایی شمالی این پدیده شگفت انگیز با عنوان شفق قطبی و در بخش جنوبی به عنوان شفق جنوبی شناخته شده است. با هم به تماشای این تصاویر جالب می پردازیم.