بایگانی “شگفت انگیز ترین مسابقه دنیا”

عجیب ترین و شگفت انگیز ترین مسابقه دنیا|شگفتي هاي جهان

یکشنبه, ۱۳ دی, ۱۳۹۴

عجیب ترین و شگفت انگیز ترین مسابقه دنیا
keshidan1

کشیدن بالگرد غول پیکر با گوش یک مرد آمریکایى با کشیدن یک بالگرد نظامى بوسیله یکى از گوش هایش، موفق شد نام خود را در کتاب رکوردهاى جهانى گینس به ثبت رساند. این مرد توانست بالگردى به وزن ۷۷۳۴ کیلوگرم را با گوش خود بکشد و این رکورد را کسب کند. به نقل از پایگاه اینترنتى ثبت رکوردهاى جهانى گینس، این رکورد در سال ۲۰۰۹ میلادى در آمریکا بدست آمد.

مسابقه کشیدن با گوش