بایگانی “عنکبوتی که یک مار را خورد”

شگفتی ساز شدن عنکبوتی که یک مار را خورد

یکشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۳۹۴

شگفتی ساز شدن عنکبوتی که یک مار را خورد

تصاویر گرفته شده از یک عنکبوت که ماری را در تور خود گرفتار کرده بود، شگفتی ساز شد.

این تصاویر نشان می‌دهند که چگونه یک عنکبوت، مار را در تور خود گرفتار کرده، کشته و آن را به عنوان غذا به تدریج میل می‌کند.

«تانیا رابرتسون» از کارکنان یک شرکت در آفریقای جنوبی در حالی که مشغول کار بود، گرفتار شدن این مار را در تار عنکبوت مشاهده کرد.

عنکبوت قبل از این‌که مار را بخورد، دو روز را به تنیدن تور در اطراف آن صرف کرد.

عنکبوت یاد شده، ماده بوده و از گونه «brown button» است، اما به اندازه «بیوه سیاه» مرگبار نیست.