بایگانی “نیتروژن مایع”

آزمایش شگفت انگیز فرو کردن دست در نیتروژن مایع

شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

آزمایش شگفت انگیز فرو کردن دست در نیتروژن مایع

پیکسا

ادامه مطلب»