بایگانی “هومونین ها”

سن انسان به هفت میلیون سال رسید

شنبه, ۲۲ اسفند, ۱۳۹۴

سن انسان به هفت میلیون سال رسید

Skeleton (2)

اسکلت ۷ میلیون ساله ای که در صحرای جوراب در چاد پیدا شده، احتمالا قدیمی ترین عضو شناخته شده از خانواده انسان است. محققان به تازگی از نتایج یک تحقیق جدید پرده برداشتند که به تازگی روی این نمونه انجام شده است. تحقیق جدید نشان می دهد این فسیل کشف شده در سال ۲۰۰۲ که آن را ساحلانتروپوس چادنسیس (Sahelanthropus tchadensis) نام نهاده اند، قدیمی ترین عضو کشف شده خانواده انسان است. ادامه مطلب»