بایگانی “چهارگوش‌ ترین کهکشان عالم”

کشف کهکشان عجیبی که به شکل مستطیل است

چهارشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۴

کشف کهکشان عجیبی که به شکل مستطیل است

ادامه مطلب»