بایگانی “کشف فسیل از یک جنگ باستانی”

کشف فسیل از یک جنگ باستانی

سه شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

کشف فسیل از یک جنگ باستانی

دانشمندان بقایای فسیلی ماهی زرهپوش باستانی را کشف کرده اند که در حال به دام انداختن شکارش کشته شده و به فسیل تبدیل شده است.

این یافته قابل توجه ۱۲۰ میلیون ساله در باواریا در جنوب آلمان کشف شده است و با وجود اینکه پتروسائور دم دراز که شکار این ماهی باستانی شده، از بالهای بزرگی برخوردار است، اما نتوانسته خود را از دام این ماهی برهاند.

بالهای این خزنده بالدار در داخل یا اطراف دهان این ماهی ۶۳ سانتیمتری شکارچی نشان می دهد که این دو جاندار ابتدا از ناحیه بال با یکدیگر درگیر شده اند زیرا طول بالهای این خزنده بسیار بلند تر از آن بوده است که بتواند به راحتی آن را از دام ماهی به کنار بکشد.

نکته قابل توجه در این فسیل کشف شده این است که ماهی کوچکتری در گلوی این خزنده بالدار گیر کرده است، به بیانی دیگر خزنده بینوا پیش از اینکه بتواند شام خود را نوش جان کند خود به شام ماهی دیگری تبدیل شده است. اما دانشمندان بر این باورند که ماهی های زره پوش معمولا از پتروسائورها تغذیه نمی کردند و احتمالا ماهی به اشتباه به این جاندار حمله ور شده است.

دیرینه شناسان می گویند این دو جاندار اساسا در طول زندگی خود با یکدیگر کاری نداشته اند و حمله ای که در لایه های فسیلی به تصویر کشیده شده به احتمال زیاد برای هردوی آنها مرگبار بوده است.

بر اساس گزارش میل آنلاین این احتمال وجود دارد که این دو جاندار برای مدتی با یکدیگر جنگیده اند و پس از آن در آبهای کم اکسیژن دچار خفگی شده اند.