طی آیینی با حضور وزیر راه و شهرسازی به میزبانی البرز، ۳۵۰ پروژه اصلاح نقاط پرتصادف و حادثه خیز کشور به بهره برداری رسید.

آیین بهره برداری از ۳۵۰ پروژه اصلاح نقاط پرحادثه کشور

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts