وزارت علوم برای حمایت از زوج‌های جوان دانشگاهی، ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متأهلین در اراضی دانشگاه‌ها احداث می‌کند.

احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاهی برای حمایت از زوج‌های دانشجو

به گزارش گروه دانشگاه پیامبر مهربان، معاونت اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: وزارت علوم برای حمایت از زوج‌های جوان دانشگاهی و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف حمایت از نخبگان متأهل، تفاهم‌نامه احداث هزاران واحد خوابگاه متأهلین در دانشگاه‌ها را به امضا رساند. بر اساس این تفاهم نامه ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متأهلین در اراضی دانشگاه‌ها احداث خواهد شد. براساس این گزارش ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه فرهنگیان را مکلف به احداث، بهسازی و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی جهت رفع مشکل دانشجویان کرده است. همچنین قانون حمایت از جوانی جمعیت، دانشگاه‌ها را مکلف کرده که ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از تملک دارایی‌های خود را در برای ساخت خوابگاه متأهلی هزینه کنند. پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts