وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حوزه «پوشش» جز اصلی هویت فرهنگی ایران عزیز است و همه در هر جایگاهی موظف هستیم مروج فرهنگ ناب و اصیل ایرانی در این حوزه باشیم تا تصویر جامعه ایرانی بیشتر از همیشه با هویت فرهنگی کشور همخوانی داشته است.

اسماعیلی: موظف به ترویج فرهنگ ناب و اصیل ایرانی هستیم

به گزارش پیامبر مهربان، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در دیدار صمیمانه با فعالان و تولیدکنندگان حوزه مد و لباس که در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ برگزار شد، پس از شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان حوزه پوشاک و صاحبان ویژندهای ایرانی با بیان اینکه وزارت فرهنگ از تمامی فعالیت هایی که به تقویت هویت ایرانی بی انجامد حمایت خواهد کرد، گفت: دولت مردمی از آمادگی همه جانبه برای حمایت از فعالان و تولیدکنندگان ویژند های ایرانی حوزه پوشاک برخوردار است زیرا حوزه «پوشش» جز اصلی هویت فرهنگی ایران عزیز است و همه در هر جایگاهی موظف هستیم مروج فرهنگ ناب و اصیل ایرانی در این حوزه باشیم تا تصویر جامعه ایرانی بیشتر از همیشه با هویت فرهنگی ایران عزیز همخوانی داشته است. اسماعیلی حوزه پاسداشت زبان فارسی را بخش مهمی از هویت ایرانیان برشمرد و گفت: بر همین اساس به لحاظ قانونی مکلف به اجرای پاسداشت زبان و ادب فارسی هستیم و امیدواریم با اقدامات پیش بینی شده طی  یکسال آینده شاهد تغییر محسوس چهره شهرها به لحاظ  پاسداشت زبان فارسی در نامگذاری ویژندها و محصولات مختلف باشیم و در این مسیر با ترویج اسامی غیرایرانی به شدت مخالفیم و در مقابله با آن هیچ ابایی در اجرای قانون وجود ندارد. اسماعیلی با بیان اینکه اقتصاد فرهنگ بخش مهمی از توسعه صادرات به شمار می‌رود است، گفت:  رایزنان فرهنگی در خارج از کشور موظف به کمک برای توسعه صادرات صنایع فرهنگی هستند و در این راستا می توان فضای تعامل و همکاری ویژن های  ایرانی با کشورهای مختلف را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درصد قابل توجه پوشاک مصرفی جامعه به صورت قاچاق وارد می شود که این مسئله تبعات فرهنگی بسیار زیادی دارد. در این راستا هرگونه اقدام تحولی می بایست با تقویت توان تولید داخلی در چهارچوب ارزش و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی حرکت کرد. اسماعیلی با اشاره به اینکه رویکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس طی سالیان گذشته تمرکز بر طراحی لباس با رویکرد هنری صرف بوده و توجه کمی به میزان اقبال و تاثیر اینگونه طراحی ها بر پوشش عمومی جامعه داشته است، گفت: بر همین اساس دولت انقلابی «کارگروه ضرورت توجه به طراحی با رویکرد صنعتی» را به منظور تعین در مصرف عمومی جامعه مدنظر قرار داده است و بدون تردید در این راستا ویژندهای لباس جایگاهی ویژه خواهند داشت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: با توجه به جایگاه فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس و محوریت وزارت فرهنگ در این کارگروه از یک سو و شعار سال و تاکید بر رشد تولید از سوی دیگر ضروری است چالش های پیش روی تولیدکنندگان محصولات فرهنگی شناسایی و با تکیه به جایگاه قانونی کارگروه اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد. پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای مازندران

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران از برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای استان خبر داد و گفت: چای‌خانه‌های حضرتی با هدف ایجاد فضایی معنوی برای رفع خستگی رهگذران در معابر عمومی پارک‌ها همراه با برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی می‌شود.