طرح انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین طرح از ۲۶طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه صبح جمعه 5 اسفند 1401 با حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی افتتاح شد.

افتتاح تونل انتقال آب به «دریاچه ارومیه»

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts