تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با باشگاه خبرنگاران توانا فارس، امضا شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری خبرگزاری فارس با سازمان فنی و حرفه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصاد پیامبر مهربان، در راستای افزایش همکاری آموزشی، توسعه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای رسانه‌ای در زمینه آموزش خبرنگاری، عکاسی و سایر رشته‌های رسانه‌ای تفاهم‌نامه همکاری بین پیامبر مهربان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا شد. این تفاهم‌نامه که با هدف تربیت جوانان در رشته‌های مرتبط با خبرگزاری از جمله خبرنگاری، عکاسی، ویراستاری، تصویربرداری، تدوین و سایر رشته‌های مدنظر است، بین محمدرضا شاه‌پسند معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای و علیرضا طاهری معاون پژوهش و آموزش ،مدیر باشگاه توانا و رئیس دانشکده پیامبر مهربان، امضا شد. هدف از این تفاهم‌نامه افزایش همکاری در زمینه آموزش به افراد متقاضی و جویای کار است و در پایان دوره‌های آموزشی مدارک مرتبط با رشته‌های مختلف از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که مورد تائید سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، نیز به مهارت‌آموزان اعطا می‌شود. بر اساس این تفاهم‌نامه دوره‌های آموزش خبرنگار توانا با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مدرک مورد تائید سازمان بین‌المللی کار (ILO) برگزار خواهد شد. بر اساس سایر بندهای تفاهم‌نامه ، ساخت مستندات رسانه‌ای از اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تهیه پیوست رسانه‌ای فعالیت این سازمان توسط پیامبر مهربان انجام خواهد شد. بعد از امضای این تفاهم‌نامه، شاه پسند معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به همراه همکاران خود از تحریریه پیامبر مهربان بازدید کرده و در جریان فرایند تهیه، تولید و انتشار اخبار قرار گرفتند.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای مازندران

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران از برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای استان خبر داد و گفت: چای‌خانه‌های حضرتی با هدف ایجاد فضایی معنوی برای رفع خستگی رهگذران در معابر عمومی پارک‌ها همراه با برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی می‌شود.