ایسنا نوشت: هنوز کوی و برزن‌ این شهر از بهت نبود پدر معنوی آذربایجان شرقی بیرون نیامده، امام جمعه‌ها می‌آیند بدون اینکه بپرسند اماممان هست؟ اولین جمعه‌ی بدون سیدمان رسید، شهر با رخت سیاهش نبود آیت‌الله آل هاشم را به رخ می‌کشد.

اولین جمعه تبریز بدون امام جمعه محبوب /فقط می‌خواهم بگویم« باشین ساغ اولسون آذربایجان» /آیت الله آل هاشم خواب ماند، خوابی ابدی

به گزارش پیامبر مهربان، بعد از هشت سال این جمعه چه قدر فرق دارد و غم‌انگیز است، دیگر آل هاشم نیست نماز جمعه را با دعوت به تقوای الهی و تشکر از میزهای خدمتی که خود بانی برپاییشان بود، آغاز کند.

بنابر روایت ایسنا، امروز اولین جمعه‌ای است که آیت‌الله آل‌هاشم خواب مانده، خوابی از جنس ابدی در امن‌ترین نقطه‌ی این شهر.

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

درخواست یک فعال اصلاح طلب: باید کشف شود که پزشکیان چرا تایید صلاحیت شد؛ انتخابات را گرم کند یا رای بیاورد؟

aminkav
 

احمد زیدآبادی گفت: من احساس می‌کنم اگر بخشی از مردم احساس کنند که این کلاه‌گذاری است، خیلی حس تحقیر به آن‌ها دست می‌دهد و در واکنش به این موضوع، در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما یک تعداد دیگر ممکن است بگویند نوعی […]