ناخدا یکم هوشنگ صمدی با حضور در کافه خبر"خبرآنلاین" ضمن تقدیر از مردم خرمشهر گفت :دختران خرمشهری با فریاد از من اسلحه می خواستند و من می گفتم شما در مسجد برای ما غذا و آب یخ درست کنید و خشاب تفنگ ها را پر کنید.

ببینید: ناشنیده‌هایی از جنگ تحمیلی، دختران خرمشهری اسلحه می‌خواستند

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

حسین انتظامی فردی جامع الشرایط، مقبول و اصلح برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

aminkav
 

در بیانیه ای تشکل های صنفی مطبوعاتی و رسانه ای خطاب به پزشکیان رییس جمهور منتخب آمده است: فارغ از جنجال‌های رسانه ای و سهم خواهی های سیاسی، ضمن احترام به همه افراد مطرح، دکتر حسین انتظامی را به عنوان فردی اصلح، […]