رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: دومین جشنواره غذای ملل با حضور زبان آموزان و دانشجویان بین الملل در محل مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

برگزاری دومین جشنواره غذای ملل در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

به گزارش پیامبر مهربان از قزوین، سیدعلی قاسم زاده اظهار کرد: دومین جشنواره غذای ملل با حضور زبان آموزان و دانشجویان بین الملل در محل مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره تیم های دانشجویی از کشورهای لبنان، سوریه، عراق، یمن، پاکستان، افغانستان ضمن رقابت با یکدیگر، بخش هایی از فرهنگ غذایی شان را معرفی کردند.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تصریح کرد: برگزاری این گونه برنامه های فرهنگی در تقویت روحیه دانشجویان بین الملل و ایجاد شور و نشاط و پویایی در آنها مؤثر است.

قاسم زاده اضافه کرد: دانشگاه امام(ره) همواره از برنامه های فرهنگی چه در خصوص دانشجویان ایرانی و چه درباره دانشجویان بین الملل حمایت کرده و به برنامه های شاخص فرهنگی نگاه ویژه خواهد داشت.

پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts