تصاویر هوایی حکایت از حضور اندک هواداران احمدی نژاد مقابل وزارت کشور دارد.

تصویر هوایی از هواداران احمدی‌نژاد مقابل ستاد انتخابات

به گزارش پیامبر مهربان، حضور محمود احمدی نژاد، در ستاد انتخابات کشور برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری با حواشی همراه بود. هر چند که کانال‌های خبری و سایت‌های نزدیک به او، از ازدحام جمعیت مقابل وزارت کشور خبر دادند اما تصاویر هوایی حکایت از حضور اندک هواداران احمدی نژاد مقابل وزارت کشور دارد.

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

درخواست یک فعال اصلاح طلب: باید کشف شود که پزشکیان چرا تایید صلاحیت شد؛ انتخابات را گرم کند یا رای بیاورد؟

aminkav
 

احمد زیدآبادی گفت: من احساس می‌کنم اگر بخشی از مردم احساس کنند که این کلاه‌گذاری است، خیلی حس تحقیر به آن‌ها دست می‌دهد و در واکنش به این موضوع، در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما یک تعداد دیگر ممکن است بگویند نوعی […]