رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: ۵۰۰ بسته معیشتی و کمک آموزشی بین دانش آموزان ابتدایی مدارس یکی از محلات حاشیه شهر ایلام توسط بسیج کارگران سپاه استان ایلام، کارخانجات استان و دادگستری تهیه شده است.

توزیع 500 بسته معیشتی  و کمک آموزشی در محلات حاشیه نشین ایلام

علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار پیامبر مهربان در ایلام گفت: تا پایان امسال چند هزار بسته بین دانش آموزان مناطق حاشیه‌ی شهر ایلام توزیع خواهد شد. وی با اشاره به این که ۵۰۰ بسته معیشتی و کمک آموزشی بین دانش آموزان ابتدایی مدارس یکی از محلات حاشیه شهر ایلام توزیع شده است افزود: این بسته‌های معیشتی و آموزشی با همکاری بسیج کارگران سپاه استان ایلام، کارخانجات استان و دادگستری تهیه شده است. رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: ارزش هر یک از این بسته‌ها ۷۰۰ هزار تومان است. پایان پیام 

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts