مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایوان گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت، ۳ میلیون نهال در نهالستان سردسیری ایوان تولید شده است.

تولید ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان « ایوان »

مهدی اسدی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایوان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پیامبر مهربان در ایلام گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت، ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان سردسیری ایوان تولید شده است.  وی افزود: نهالستان سردسیری این شهرستان با مساحت ۶ هکتار و تولید بیش از ۴۰ گونه نهال یکی از مجموعه‌ های پیشرو در تولید نهال در استان ایلام و منطقه است.   مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایوان ادامه داد: با توجه به ظرفیت نهالستان‌ های کشور، این طرح در مدت ۴ سال اجرا خواهد شد. اسدی با اشاره به اینکه، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است یک و چهار دهم میلیون هکتار توسعه جنگل کاری در کشور انجام گیرد، ادامه داد: در این راستا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، به عنوان استان پیشرو در زمینه تولید نهال در نظر دارد تا پایان سال جاری نسبت به تولید ۱۸ میلیون اصله نهال اقدام نماید.    به گزارش پیامبر مهربان از ایلام، کاشت نهال‌های تولید شده در راستای بیابان زدایی و مبارزه با گرد و خاک خواهد بود. پایان پیام /

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts