علی ربیعی نوشت: هنوز بسیاری از موارد همچون مسائل فنی و خبرهای متناقضی که منتشر شد، وجود دارد که نیازمند بحث‌های کارشناسی دقیق است. جامعه ایران مستعد قرار گرفتن در معرض جریان هدف‌دار سایبری خبررسانی قرار دارد که می‌تواند ظرفیت شایعه‌پذیری جامعه را تقویت کند.

درخواست علی ربیعی برای بررسی کارشناسی و فنی سانحه برای بالگرد رئیسی /موضع گیری سخنگوی دولت ناشیانه و غیرهمدلانه بود

به گزارش پیامبر مهربان، علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «وجدان جمعی ایرانی، همدلی در بحران ها» نوشت:

شهادت رییس‌جمهور ایران در راه خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم در حادثه سقوط بالگرد، اتفاقی بود که جامعه را متاثر کرد؛ با توجه به اینکه این اتفاق ناگوار برای رییس‌جمهور در زمان امر خدمت‌رسانی به مردم به وقوع پیوست بر همدردی و غم مردم قدرشناس افزود. وجدان جمعی جامعه ایران از اساس در مسائل انسانی، به‌خصوص در مورد آنان که دغدغه حل مشکلات مردم را دارند، تاثر عمیق‌تر و همدلی و همسویی ناب‌تری را نشان می‌دهد.

بنابر روایت اعتماد آنلاین، در این زمینه به چند نکته قابل تامل می‌توان اشاره کرد:

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

درخواست یک فعال اصلاح طلب: باید کشف شود که پزشکیان چرا تایید صلاحیت شد؛ انتخابات را گرم کند یا رای بیاورد؟

aminkav
 

احمد زیدآبادی گفت: من احساس می‌کنم اگر بخشی از مردم احساس کنند که این کلاه‌گذاری است، خیلی حس تحقیر به آن‌ها دست می‌دهد و در واکنش به این موضوع، در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما یک تعداد دیگر ممکن است بگویند نوعی […]