فرماندار مشهد: نمایندگان راهداری شهرهای پرتردد را برای بازگشت زائران، مستقر کرده ایم

فرماندار مشهد: نمایندگان راهداری شهرهای پرتردد را برای بازگشت زائران، مستقر کرده ایم

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts