فیلم| عذرخواهی مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی از کشاورزان بابت تاخیر در تامین تسهیلات

فیلم| عذرخواهی مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی از کشاورزان بابت تاخیر در تامین تسهیلات

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts