انتشار مطالب افراطی تر و براندازانه در کانال سحام نیوز، سبب قطع ارتباط این کانال با مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی و تغییر نام آن شد.

قطع ارتباط سحام نیوز با مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، از سال گذشته کانال سحام نیوز اقدام به انتشار مطالب تندتر و افراطی تر همراه با جریان برانداز کرده بود. این افراطی گری ها در حدی بود که مهدی کروبی نیز این میزان از افراطی گری ها را قبول نداشت.

 

نهایتاً این اختلاف نظر منجر به تغییر نام سحام نیوز به سهام نیوز و اعلام قطع ارتباط سهام نیوز با مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی شد.

پایان پیام/  

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts