مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: گزارش‌هایی به دست ما رسیده که 65درصد از معتادانی که بهبود یافته اند، پس از 2 سال دیگر به سراغ مواد مخدر نمی‌روند.

معتادانی که برای همیشه با اعتیاد خداحافظی می‌کنند!

مجید قربانی، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر است که با او درباره موضوعاتی چون میزان بازگشت معتادان پس از ترک مصرف مواد مخدر، مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد، درمان معتادان و هزینه های درمان مصرف کنندگان مخدر گفت‌وگو کردیم.

سونامی اعتیاد در کشور به راه افتاده است فارس: مدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد چگونه صورت می‌گیرد، آیا مقررات و دستورالعمل نیازمند بروزرسانی نیست؟ حقیقت آن است که مقرراتی که بخواهد نشان دهد که یک مرکز چه شکلی مدیریت شود و چه اجزایی داشته باشد، چیزی کم نداریم به این معنا که تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که امروز برای همه مراکز نوشته شده است ترکیبی از آخرین یافته‌های علمی و تجربه‌های داخلی کشور است اما نقص کار کجاست؟ نقصی که بعضاً در برخی کمپ‌های ترک اعتیاد دیده می‌شود آنجا است که در بسیاری از مواقع این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به طور درست اجرا نمی‌شود، مـتأسفانه شرایط اعتیاد در کشور در شرایط سونامی و بحرانی قرار دارد، به خاطر آنکه که در تمام دنیا این مدلی است اما از آنجایی که مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر در ایران بیشتر است و امکانات محدودتر، پس بیشتر این موضوع خود را نشان می‌دهند وگرنه اعتیاد ماهیتاً یک بیماری مزمن پیش رونده عود‌کننده است. مـتأسفانه شرایط اعتیاد در کشور در شرایط سونامی و بحرانی قرار دارد

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts