همزمان با بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر، نشست خبری انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، ظهر امروز چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

نشست خبری معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts