همایش دیپلماسی مقاومت به منظور نکوداشت مرحوم شیخ الاسلام روز سه شنبه 16 اسفند 1401 با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، منوچهر متکی و علی‌اکبر صالحی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

نکوداشت مرحوم شیخ الاسلام

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts