گزارش یک شرکت مشاور بزرگ آمریکایی درباره ایمن نبودن سرمایه گذاری در سرزمین‌های اشغالی موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در رژیم صهیونیستی شده است.

کاهش ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذار در رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل پیامبر مهربان به نقل از سما، گزارشی که توسط یک شرکت مشاوره بزرگ آمریکایی منتشر شد، درجه امنیت سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به دلیل تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین رو به افول توصیف کرده است. این گزارش آمریکایی در ارزش شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذار در سرزمین‌های اشغالی نیز بازتاب داشته است. طرفداران رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا شرکت مورنینگ استارMorningstar Inc مستقر در شیکاگو را که گزارش مذکور را منتشر کرده است ،مورد هجمه قرار دادند. آنها این شرکت را متهم کردند که ارزش شرک‌های آمریکایی سرمایه گذار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با توجه به محیط اجتماعی و شیوه حکمرانی اسرائیل بر آنجا پایین می‌آورد. حامیان رژیم صهیونیستی  می‌گویند شرکت مورنینگ استار ضمن جانبداری از فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی از جنبش‌های حامی حقوق فلسطینیان در آمریکا حمایت می‌کند. شرکت مورنینگ استار، برجسته‌ترین شرکت خدمات مالی است که اطلاعات سرمایه‌گذاری و داده‌ها، تحقیق و تحلیل‌های ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سهام را ارائه می‌دهد. گزارش‌های این شرکت بر اساس تعیین معیارهایی برای ارزیابی شرکت‌های بین المللی از طریق استفاده از ابزارهای سنجش مالی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است و ارزیابی‌های آن اغلب در ارزش سهام شرکت‌ها در بازار جهانی منعکس می‌شود. پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts