تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قطعنامه 1540 شورای امنیت، تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت مرزی با افغانستان دریافت کرد.

کمک فنی آمریکا به تاجیکستان برای افزایش امنیت مرزی با افغانستان

به گزارش خبرنگار پیامبر مهربان در دوشنبه، تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قطعنامه شورای امنیت برای تقویت امنیت مرزی با افغانستان تجهیزات نظامی دریافت کرد. مراسم رسمی تحویل تجهیزات نظامی به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. «الهام میرسعیدزاده»، مدیر آژانس امنیت شیمیایی، بیولوژیکی، تشعشعی و هسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده ملی، این تجهیزات نظامی را به نمایندگی از دپارتمان انرژی آمریکا در اختیار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار داد. این کمک‌های فنی به عنوان بخشی از پروژه امنیت مرز سبز با هدف تقویت زیرساخت‌های نهادهای اجرای قانونی جمهوری تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان ارائه شده است. در راستای اجرای این طرح، انتقال لباس‌های ویژه و محافظتی، تجهیزات انجام عملیات در مناطق کوهستانی، لباس‌های ویژه حفاظتی برای مین زدایی، دستگاه‌های دید در شب، دوربین‌های دوچشمی، تک چشمی، ایستگاه‌های رادیویی، خودروهای ویژه نظامی، وسایل نقلیه‌ای که در آنها تجهیزات حساس برای تشخیص انتقال غیرقانونی مواد هسته‌ای و رادیواکتیو و غیره نصت شده است، به تاجیکستان برنامه ریزی شده است.

پایان پیام/ح

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

قهرمانان ما از قاب‌های شما بزرگ‌ترند

حضور و امدادرسانی مفاخر و مشاهیر ملی به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی، چیزی عجیب و بیرون از انتظار نیست. اما وقتی پای تنگ چشمی رسانه‌داران خارج نشین به میدان باز می‌شود این اتفاق معمولی، ابعاد و جلوه‌های دیگری پیدا می‌کند.