تعلیم و تربیت

آیا وجود مدارس غیردولتی دلیل بی کیفیتی مدارس دولتی است؟

aminkav
 

چندی پیش، مقام معظم رهبری در دیدار سالیانه شان با معلمان از بی کیفیتی مدارس دولتی سخن گفتند. اما برخی مقامات وزارت، از این تذکر مهم رهبر انقلاب به این نتیجه رسیدند که «اجازه افزایش مدارس غیردولتی را ندهند». آیا منظور آقا […]