توانا

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد: دلالی مانع رشد تولید و عامل تورم است

aminkav
 

هادی قوامی گفت: اخیراً مجلس و دولت با همکاری دوجانبه مالیات عایدی بر سرمایه را تصویب کردند که معنی این قانون این است که ما باید برای دلالی مانع ایجاد کنیم تا افراد به سمت دلالی نروند بلکه به سمت تولید حرکت […]

غضنفری: توسعه مکران به وحدت رویه نیاز دارد/ بنادر کشورهای اقیانوس هند به‌سرعت درحال پیشرفت هستند

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: باید از تله های حکمرانی مثل استفاده نکردن از مشاوره ها و تجربیات کشورهای همسایه ، محدود نبودن منابع ،و دائمی بودن منابع عبور کنیم .