دانشگاه

جامعه دانشگاهی برای به روز شدن پایان‌نامه‌ها چه تدابیری دارد؟

سرفصل‌های دانشگاهی و علمی با تحولات نو به نوی جهان در حوزه‌های مختلف باید سالانه ارتقا پیدا کنند و به‌ سمت به روز شدن پیش روند که در این راستا با اساتید و مسؤولان دانشگاهی برای ارائه راهکار مناسب به گفت‌وگو پرداختیم.