وبلاگ

مجلس،کسب قدرت یا خدمت به ملت

aminkav
 

وقتی حقوق نمایندگان مجلس را با هزینه تبلیغات مقایسه می کنید در دلتان می گویید این عزیزان چه قدر ایثارگرند که چندین برابر دریافتی ۴ ساله را هزینه تبلیغات و اطعام کرده اند تا رای بیاورند و بتوانند به ملت خدمت کنند.

آقای رحیم پور ازغدی! شما استدآپ کمدی اجرا می کنید یا سخنرانی

aminkav
 

نه آقای رحیم پور ازغدی! نه! اگر قرار باشد این طوری ادامه بدهید خیلی زود لو می روید. قبل ترها لااقل بلد بودید حرف هایتان را پس عناوینی مثل ارزش ها و انقلابی گری و دغدغه هایی از این دست پنهان کنید […]