اخبار اجتماعی

پدر، مادر، ما متهمیم …

aminkav
 

وقتی رانندگی در ترافیک و نحوه حرکات برای ثانیه‌ایی زودتر رسیدن را می‌بینی، وقتی در مترو انسان‌هایی را می‌بینی که در کنار ده‌ها انسان دیگر کل مسیر کارِ شخصی‌شان را با تماس تلفنی پیگیری می‌کنند یا ویدئوی مورد علاقه‌شأن را با صدای […]