اخبار اندیشه

چرا ارتش انقلابی چین، مدافع منافع ملی شد؟ / چگونه ارتش چین از اقتصاد کنار گذاشته شد؟

aminkav
 

با توجه به اینکه ارتش در ۱۹۷۹ پیشرفته‌ترین سازمان چین بود و حجم عظیمی از امکانات را در اختیار داشت، با اجرای سیاست درهای باز بهترین گزینه برای واردشدن به فعالیت تجاری به‌ شمار می‌رفت. با این پس‌زمینه بود که رهبری غیرنظامی […]